I kooliaste

II kooliaste

III kooliaste

GÜMNAASIUMI TUNNIJAOTUSPLAAN

 

 

 


 

KOOLI ÕPPEKAVA KURSUSED JA VALIKAINED 2017/2018

Inglise keel: Home Study 10. kl valikaine

Karjääriõpetus 10. kl

Muusika lisakursus I 10. kl

Praktiline õpe välilaagris R, H 10. kl

Riigikaitse H, R 10. kl

 

Joonestamine 11. kl

Muusika lisakursus II 11. kl

Uurimistöö alused 11. kl

Uurimistöö 11. kl

 

Filosoofia 12. kl

Inglise keel: Business 12. kl

Majandus- ja ettevõtlusõpe 12. kl

Muusika lisakursus III 12. kl

 

Hispaania keel 10.- 12. kl - valikaine

Saksa keel 10.- 12. kl – valikaine

Segakoor 10. - 12. kl

 

Araabia keel 10.- 12. kl – valikaine

 

 


 

saurus cms