JWG "Kirjandivõistlus 2007"

Võistlusest võivad osa võtta kõik gümnasistid. Tähtaeg 27. märts. Tutvu juhendi ja teemadega!
Jakob Westholmi Gümnaasiumi „Kirjandivõistlus 2007” juhend
 
 
 
Võistluse eesmärk

Ülevaate saamine õpilaste erinevatest arvamustest käesoleval ajal.

 
Võistluse juhtimine 

Võistlust juhib Jakob Westholmi Gümnaasiumi vilistlaskogu poolt moodustatud žürii.

 
Võistlusest osavõtjad

Võistlusest võivad osa võtta kõik Jakob Westholmi Gümnaasiumi 10.-12. klassi õpilased.

 
Võistluse aeg
 
Võistlustööde esitamise tähtaeg on 27. märts 2007 kell 15:00.

Võistlustööd koos kinnise ümbrikuga tuleb tuua kasti, mis asub kooli kantseleis alates 26.märtsist 2007. Hilinenud tööd võistlusel ei osale.

 
Võistlustingimused 

Tööd tuleb esitada arvutitrükis kirjaga Times New Roman, suurusega 12 ja reavahega 1,5. Tööde minimaalseks pikkuseks on neli A4 lehekülge.

Tööle lisada kinnine ümbrik, milles on autori nimi, klass ning võistlutöö märgusõna. Märgusõna tuleb lisada ka võistlustööle.

Võistlustööde hindamise põhikriteeriumiks on vastavus kirjandi teemale.

Töid hindab Jakob Westholmi Gümnaasiumi vilistlaskogu poolt moodustatud žürii.

 
Autasustamine

Kolme paremat autasustatakse Jakob Westholmi vilistlaskogu poolt järgmiste summadega:

I     koht     1000 krooni
II    koht      750 krooni
III   koht      500 krooni
Eriauhind      250 krooni
 

Žüriil on õigus võrdsete tööde puhul auhinnafond ümber jagada.

 
 
Jakob Westholmi Gümnaasiumi vilistlaskogu juhatus

 

Jakob Westholmi Gümnaasiumi 2007.a. kirjandivõistluse teemad

 
 
1.     Kiri endisele westukale
2.     Vana kool uues kuue
3.     Westholmist ellu – piisava pagasiga või mitte?
4.     Kuidas kujundavad väärtushinnanguid kool ja kodu?
5.     JWG tee parema tuleviku poole
6.     JWG – kas päikesekiir hallis päevas või päikesekiir kogu eluks?
7.     Koolisõprus ja kooliarmastus
8.     Kevade tänava koolimajas heliseb muusika
9.     „Ainult parim on küllalt hea...”
10.   Citius, altius, fortius!
saurus cms