Kuutööplaan

 

 

JWG TÖÖPLAAN 2017/2018 MÄRTS
Kuupäev Kellaaeg Ürituse nimetus Sihtgrupp Asukoht Vastutaja
05.-16.03.2018   Näitus "Inimõigustest Nõukogude ühiskonnas" V-VII klass Kevade 8 T. Parktal
05.03.2018 8.00-15.00 Mets meie meelte läbi (õppepäev) Va,b Sagadi Looduskool H.Trees, K.Väisanen
06.-09.03.2018   Stiilinädal V-XII klass Kevade 8 ÕE, A. Eenma
07.03.2018 9.00-15.00 Eesti keele proovieksam XII AB   B. Annast, E.Veske
07.03.2018 15.30 Lahtiste uste päev IX klassid aula õppetoolide juhid
08.03.2018 11.00-13.30 "Timm Thaler ehk Müüdud naer" VII d NUKU M.-L. Õnnis
8.03.2018 9.55, 13.55 emakeeleolümpiaad I-IV klass Luise 38 K.Uudelt
09.03.2018 18.00 Kooli moeshow V- XII klass aula ÕE, A. Eenma, R. Palm
09.03.2018   V-VI klasside ainevõistluse „Minu esimene…“ tööde esitamine V-VI klass   emakeeleõpetajad
12.03.2018 8.55 Vaskpuhkpillide kontsert "Brassica" Vab-VII aula A. Eenma
12.03.2018 15.00-19.00 Bioloogia õpikoda VI gümnasistid  126 E. Torv
12.03.2018 9.00, 12.55 deklamaatorite konkurss I-IV klass Luise 38 K.Rikson
12.03.2018   Raamatuvahetus „Sõbralt sõbrale" V-XII klass, õpetajad Raamatukogu lugemissaal emakeeleõpetajad
13.03.2018 8.00-15.30 Uurimuslik keskkonnapäev- meetodid ja vahendid XIa  Sagadi Looduskool H. Leoste, M. Rits
13.03.2018   Kunstiliselt kujundatud aforismilehed teemal "Keel ja kirjandus" VII-XII klass Kevade  8  emakeeleõpetajad
14.03.2018 8.00-15.30 Uurimuslik keskkonnapäev Sagadis ja Altjal XIIa Sagadi E. Torv
14.03.2018 10.55 emakeelenädala aktus III-Vc,d Luise 38 K.Uudelt
14.03.2018 11.55 emakeelenädala aktus I-II klass Luise 38 K.Uudelt
14.03.2018 10.30 e-etteütlus X- XII 306 L. Aun
14.03.2018 12.00 Etlejate konkurss V-XII klass V-XII klass aulas emakeeleõpetajad
15.03.2018   Rahvusvaheline matemaatikavõistlus "Känguru" I -XII klass Luise 38/Kevade 8 K.Uudelt/G.Apri
15.03.2018 8.00-15.30 Uurimuslik keskkonnapäev- meetodid ja vahendid XI b Sagadi Looduskool H. Leoste, E. Veske
16.03.2018 18.00 II trimestri hinded e-koolis põhikool   aineõpetajad
16.03.2018 8.00-15.00 Mets kui kooslus- metsa varjatud elu (õppepäev) VIc Sagadi Looduskool Ü. Uulma, H. Leoste
16.03.2018 8.00-15.30 Uurimuslik keskkonnapäev Sagadis ja Altjal XIIb Sagadi Looduskool H. Leoste
20.03.2018 11.00 "Pollyanna" VIc NUKU Ü. Uulma
20.03.2018 12.00 Loovtööde kaitsmine I VIII klassid aula Aimla, Koik, Torv
21.03.2018 8.55 Rahatarkuse päev- külas SEB nõustaja, vilistlane Olga Johanson XII a 110, 126 A. Eenma
22.03.2018 18.00 "Kastanid tulest" etendus VIIIb Rahvusooper Estonia G. Koik
23.03.2018 8.00-20.00 Õppekäik Tartu Kunstimuuseum ja ERM XII humanitaarsuund Tartu K. Maalma
23.03.2018 11.40 Viljandi Kultuuriakadeemia infominutid XI-XII klass aula L. Aun
24.03.2018 10.00 Kolme kooli sisseastumiskatsed IX klasside õpilased Kevade 8 L. Aun
27.03.2018 8.55 ja 13.55 Võistkondlik Nuputa võistlus II - IV klass ja I klass Luise 38 K.Uudelt/K.Rikson
28.03.2018 8.55 ja 12.55  Matemaatikaolümpiaad II - IV klass ja I klass Luise 38 K. Uudelt/ K. Rikson
28.03.2018 10.00 Gomoku turniir I - V klass Luise 38 A. Veskimägi
29.03.2018   XI klasside õppekäik Viljandisse XI ab   E. Veske, M. Rits
29.03.2018   Inimmale I - V klass Luise 38 A. Veskimägi

Kooli huvitegevus

 

Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvitegevust võiks iseloomustada kolme sõnaga-isetegemine, avatus ja traditsioonid.

Isetegemise all mõistame seda, et kooli kaheksasajast õpilasest lööb huviringides kaasa üle kolmveerandi. Palju osalejaid on kooli koorides, kõikidel kooridel on I kategooria. Laulda saab mudilas-, poiste-, laste- või segakooris. Lisaks tegutseb veel gümnaasiumi neidudeansambel, kes on nõutud esineja ka väljaspool kooli. Kooli muusikalembusest sai 1995. aastal alguse ka solistide võistlus WestFest, mille võitjad Arete Teemets ning Iiris Vesik vallutavad täna maailma ooperi- ja popmuusikalavasid. Kooli 110. aastapäeval laienes solistide võistlus ülelinnaliseks lauljate jõukatsumiseks WestFestOpeni nime all. Kooli isemajandavas muusikaklassis võib õppida pillimängu.

Isetegemise alla läheb ka Jakob Westholmi Sihtasutuse loomine 2009. aastal. Tänaseks töötab koolituskeskuse juures eelkool, rahvatantsu-, hispaania  ja inglise keele ring. 2012. aasta juunis toimus koolituskeskuse esimene linnalaager, millega kõik osavõtjad väga rahule jäid. Isetegemise vajadusest on sündinud õpetajate tantsuansambel „Astra“, kes on esinenud ka välismaal.

Avatuse all mõtleme seda, et oma tegemisi püüame teistega jagada. Koolil on ajaleht Westpost, raadio Sass. Kooli koduleht annab operatiivset teavet kõigist toredatest sündmustest. Linnarahvas on oodatud meie jõulukontserdile Jaani kirikusse. Rohkearvuliselt on meil pealtvaatajaid teistest koolidest playboxil , moeshowl ja jõuluballil. Linna lasteaedade ja algklasside õpilastele esitas algklasside trupp muusikale „Timbu-Limbu ja lumemöldrid“ ning „Pöial-liisi“. „Pöial-Liisit“ etendati vanalinnapäevade pealaval. Meie õpilased esinesid 2012. aasta Vanalinnapäevade avaetendusel „Põhjakonn“. Kindlasti mängib rolli see, et kooli aula on hea akustikaga, mis võimaldab siin korraldada suurepäraseid koolikontserte ning teatrietendusi. Hea asukoht vanalinna serval teeb võimalikuks tihedad õppekäigud Tallinna muuseumidesse ja teatritesse.   Samal põhjusel on küllalt lihtne korraldada õpilastele kohtumisi erinevate külalislektorite ning esinejatega. Püüame leida võimalusi, et saaks oma õpilastega esinemas käia erinevates lasteaedades, pensionäride päevakeskustes ning muukeelsetes koolides. Kooli ruumides on aastaid tegutsenud Revalia Poistekoor ja Carolina Tantsustuudio.

Meie koolil on palju traditsioone. Eelpool oli juttu juba muusikaõppest. Ülelinnalist edu on saavutanud meie võrk- ja korvpallimängijad. Hoolimata Jakob Westholmi Gümnaasiumi kitsastest sportimistingimustest, püüame alati osaleda kõikidel koolinoorte spordimängudel. Traditsiooniline on kooli sünnipäevaaegne stiilinädal, mille temaatika ja sündmustekalender annab eneseteostusevõimaluse iga iseloomutüübi esindajale. Toimuvad näitused, kostüümi- ja isetegevusvõistlused. Nulli või viiega lõppev sünnipäev toob kokku kooli rohkearvulise vilistlaskonna Estonia kontserdisaali, kus jälgitakse kooli huvitegevuse paremaid etteasteid.

Üks suur unistus on meie kooliperel veel. Tahaksime saada käsitööklasse, kus saaks õmmelda, voolida, saagida ja puurida ning muud moodi käelist tegevust harrastada. Vast alles siis võiks väita, et meie koolis on valikuvõimalused kõikide huvitüüpide esindajatele.

Alla Eenma, Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvijuht aastast 1998

 

 

saurus cms