Kuutööplaan

JWG TÖÖPLAAN 2017/2018 JAANUAR
Kuupäev Kellaaeg Ürituse nimetus Sihtgrupp Asukoht Vastutaja
10.01.2018 10.00-12.00        Bioloogia olümpiaad VI- VII klassid arvutiklass E. Torv ja arvutiõpetaja
10.01.2018 11.30 Tervishoiumuuseum VII d Tervise muuseum J.Tšaikovskaja
11.01.2018 12.00-14.00 Bioloogia olümpiaad VIII- XII klassid (kokku ca 45 õpilast) 126, 129 E.Torv 
11.01.2017 10.00 Tartu kõrgkoolide infopäev XII a (17 õpilast) Kultuurikatel A. Eenma
12.01.2018 9.00 Individuaalne karjäärinõustamine XII a (14 õpilast) 109, 309, 221 A. Eenma
12.01.2018 8.30-11.00 Emakeeleolümpiaad VII-XII klass 313, 314 E. Veske
12.01.2018 11.30 Praktiline tund " Kivimite ja mineraalide maailm" VII b Lai 29, Loodusmuuseum L. Kvašnina
12.01.2018 13.00 Hortuse renessansi kontsert Xa, Xb Väravatorn S. Veskimäe
16.01.2018 12.45 Sisekaitseakadeemia, Justiitskolledž XIIab riigikaitse Sisekaitseakadeemia, Kase 61 T. Atla
15.-16.01.2018   Suusapäevad V- XI klassid Kõrvemaa M. Koitla
16.01.2018 12.00-14.00 Ajaloo olümpiaad VI-XII klassid 313, 314 K. Maalma, T. Parktal
22.01.2018 15.00-19.00 Bioloogia õpikoda IV gümnasistid ( 26 õpilast)  126 klass E.Torv
23.-24.01.2018 9.00 Individuaalne karjäärinõustamine XIIb (26 õpilast)   H.Leoste
24.01.2018 9.55 Matemaatika nuputamisvõistlus V-VI klass Kevade 8, 118 G. Apri
24.01.2018 11.30 Õppekäik VIIa Energia avastuskeskus M.-L. Õnnis
26.01.2018   Eesti keele olümpiaadi piirkonnavoor Tallinna koolide õpilased II ja III korruse klassid L. Aun
29.01.2018 14.00 Õpilastööde näituse avamine I- XII klassid Kullo galerii A. Veskimägi, A. Piiliste
30.01.2018 10.55 Võssotski 80 X- XII klassid                     aula V. Makejev, L. Zenzina, J.Tšaikovskaja
30.01.2018 17.00 Segakoori ja orkestri ühisproov segakoor G. Otsa nim Muusikakooli saal G. Koik

 

 

Kooli huvitegevus

 

Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvitegevust võiks iseloomustada kolme sõnaga-isetegemine, avatus ja traditsioonid.

Isetegemise all mõistame seda, et kooli kaheksasajast õpilasest lööb huviringides kaasa üle kolmveerandi. Palju osalejaid on kooli koorides, kõikidel kooridel on I kategooria. Laulda saab mudilas-, poiste-, laste- või segakooris. Lisaks tegutseb veel gümnaasiumi neidudeansambel, kes on nõutud esineja ka väljaspool kooli. Kooli muusikalembusest sai 1995. aastal alguse ka solistide võistlus WestFest, mille võitjad Arete Teemets ning Iiris Vesik vallutavad täna maailma ooperi- ja popmuusikalavasid. Kooli 110. aastapäeval laienes solistide võistlus ülelinnaliseks lauljate jõukatsumiseks WestFestOpeni nime all. Kooli isemajandavas muusikaklassis võib õppida pillimängu.

Isetegemise alla läheb ka Jakob Westholmi Sihtasutuse loomine 2009. aastal. Tänaseks töötab koolituskeskuse juures eelkool, rahvatantsu-, hispaania  ja inglise keele ring. 2012. aasta juunis toimus koolituskeskuse esimene linnalaager, millega kõik osavõtjad väga rahule jäid. Isetegemise vajadusest on sündinud õpetajate tantsuansambel „Astra“, kes on esinenud ka välismaal.

Avatuse all mõtleme seda, et oma tegemisi püüame teistega jagada. Koolil on ajaleht Westpost, raadio Sass. Kooli koduleht annab operatiivset teavet kõigist toredatest sündmustest. Linnarahvas on oodatud meie jõulukontserdile Jaani kirikusse. Rohkearvuliselt on meil pealtvaatajaid teistest koolidest playboxil , moeshowl ja jõuluballil. Linna lasteaedade ja algklasside õpilastele esitas algklasside trupp muusikale „Timbu-Limbu ja lumemöldrid“ ning „Pöial-liisi“. „Pöial-Liisit“ etendati vanalinnapäevade pealaval. Meie õpilased esinesid 2012. aasta Vanalinnapäevade avaetendusel „Põhjakonn“. Kindlasti mängib rolli see, et kooli aula on hea akustikaga, mis võimaldab siin korraldada suurepäraseid koolikontserte ning teatrietendusi. Hea asukoht vanalinna serval teeb võimalikuks tihedad õppekäigud Tallinna muuseumidesse ja teatritesse.   Samal põhjusel on küllalt lihtne korraldada õpilastele kohtumisi erinevate külalislektorite ning esinejatega. Püüame leida võimalusi, et saaks oma õpilastega esinemas käia erinevates lasteaedades, pensionäride päevakeskustes ning muukeelsetes koolides. Kooli ruumides on aastaid tegutsenud Revalia Poistekoor ja Carolina Tantsustuudio.

Meie koolil on palju traditsioone. Eelpool oli juttu juba muusikaõppest. Ülelinnalist edu on saavutanud meie võrk- ja korvpallimängijad. Hoolimata Jakob Westholmi Gümnaasiumi kitsastest sportimistingimustest, püüame alati osaleda kõikidel koolinoorte spordimängudel. Traditsiooniline on kooli sünnipäevaaegne stiilinädal, mille temaatika ja sündmustekalender annab eneseteostusevõimaluse iga iseloomutüübi esindajale. Toimuvad näitused, kostüümi- ja isetegevusvõistlused. Nulli või viiega lõppev sünnipäev toob kokku kooli rohkearvulise vilistlaskonna Estonia kontserdisaali, kus jälgitakse kooli huvitegevuse paremaid etteasteid.

Üks suur unistus on meie kooliperel veel. Tahaksime saada käsitööklasse, kus saaks õmmelda, voolida, saagida ja puurida ning muud moodi käelist tegevust harrastada. Vast alles siis võiks väita, et meie koolis on valikuvõimalused kõikide huvitüüpide esindajatele.

Alla Eenma, Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvijuht aastast 1998

 

 

saurus cms