Kutsenõustajad Euroopast külas Westholmi Gümnaasiumis

Juba kolmandat korda külastas meie kooli Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove välisdelegatsioon. Kaksteist õpetajat, kutsenõustajat ning psühholoogi Hispaaniast, Itaaliast, Prantsusmaalt, Taanist ning Tšehhist intervjueerisid meie Xb klassi õpilasi. Neid huvitas, mida selle valikkursuse raames noortele õpetatakse ning räägitakse. Noored näitasid ka oma kutsesuunitluse ja karjääriplaneerimise õpimappi.  Õpilaste järel esines külalistele selle aine õpetaja Alla Eenma. Ta tutvustas meie kooli ning Eesti haridussüsteemi. Põhjalikumalt räägiti aine sisust ning õpetamismeetoditest. Kohtumine oli sõbralik ning töine. Lahkudes kiitsid külalised meie õpilaste inglise keelt ning suhtlemisoskust. Sihtasutuse töötajad tänasid õpetajat ning soovisid väga koostööd JWG-ga jätkata.

Vaata pilte
saurus cms