Kogume toetusallkirju

Tallinna Linnavolikogu
Tallinna Linnavalitsus
Tallinna Haridusamet
Tallinna Kesklinna Valitsus
 
 
Jakob Westholmi Gümnaasiumi hoolekogu, lastevanemate,
vilistlaskonna ja pedagoogide pöördumine
 
Järgmisel aastal 110. aastaseks saav Jakob Westholmi Gümnaasium töötab renoveeritud koolimajas Kevade 8 ja neljandat aastat ühes vahetuses tänu Luise 38 asuvale algklasside koolimajale.
 
Samas teeb meile muret, et Kevade tänava koolimajas ei ole võimalik täita riiklikku õppekava, puuduvad töö- ja tehnoloogiaõpetuseks vajalikud ruumid, mis olid renoveerimisprojekti järgi mõeldud juurdeehitusena. Töötingimuste puudumise tõttu on lahkunud mitu selle aine pedagoogi. Õpilastel jäävad omandamata vajalikud oskused. Samuti on raskendatud õppetöö korraldamine. Staadioni ehitus seisab 7 aastat ja selle tõttu kannatavad laste kehalise kasvatuse tundide ja vaba aja veetmise võimalused.
 
Koolipere on kujunenud olukorda arutanud ja ühisel seisukohal, et Jakob Westholmi Gümnaasium võiks olla ühine tervik, kellel on oma algkoolimaja ja staadion ühisel krundil. Otstarbekas oleks projekteerida algklasside majja töö- ja tehnoloogiaõpetuse klassid ja võimaluse korral ka ujula. Ümberkaudses asumis suureneb järjepidevalt elanike arv renoveerimise ja uute majade ehitamise tulemusena. Koolil oleks võimalik pakkuda ümbruskonna elanikele vabaaja veetmise ja sportimise võimalusi.
 
Luise 38 koolihoone lahendas kahevahetuselise õppetöö probleemi, kuid nüüdseks on ilmnenud, et hoone ei vasta tänapäeva koolihoonete standardile (näiteks puudub piisav võimalus vahetundide veetmiseks, duširuumid, garderoobid). Mõtekas oleks Luise 38 asuv koolihoone müüa ja müügist saadud vahendeid kasutada Kevade tänava koolimaja juurdeehituse finantseerimiseks.
 
Kahjuks on aga Jakob Westholmi Gümnaasiumi ühtse tervikuna väljaarendamine takistatud, kuna seiskunud on Paldiski mnt., Kevade ja A.Adamsoni tänava vahelise kvartaliosa maaomandi küsimuse lahendamine.
 
Palume Teie abi maaomandi küsimuse lahendamisel, et kool saaks kinnistu, mis on ümbritsetud aiaga ning alustada algklasside maja (koos töö- ja tehnoloogiaklassidega) projekteerimist ning viia lõpule kooli staadioni ehitus.
 
Oleme korduvalt pöördunud Linna Volikogu, Linnavalitsuse, Haridusameti ja Kesklinna Valitsuse poole. Oleme leidnud küll mõistvat suhtumist, kuid reaalselt olukord lahenenud ei ole. Aastateks 2008-2010 koostatud arengukavas näeme Jakob Westholmi Gümnaasiumi ühtse koolina kinnistul Kevade 8/Adamsoni 10. Juurdeehituses asuvad algklassid ja ruumid töö- ning tehnoloogiaõpetuseks, ujula. Valminud on staadion.
 
 
 
Jakob Westholmi Gümnaasiumi hoolekogu
ja hoolekogu toetusgrupp
 
 
                                                                                                                  Tallinnas, 22.11.2007
Allkirju saab anda Luise 38 koolimaja õpetajate toas tööpäeviti kell 7.30 kuni 16.00 või Kevade 8 koolimajas turvatöötaja juures  tööpäeviti kell 7.30 kuni 19.00 18.jaanuarini 2008. 

saurus cms