Ajalookonverents õnnestus

9.veebruaril toimus kooli aulas esimene JWG õpilaskonverents. Ohtra pildimaterjaliga varustatud kolmteist ettekannet andsid kooli ajaloost  väga põhjaliku ülevaate. Ettekannetest jääb järele kogumik kooli raamatukogule ning CD elektrooniliseks levitamiseks. Parimaid ettekandeid kuuleb ka kogu õpilaskond kooli sünnipäeval 12.veebruaril. Aitäh kõikidele esinejatele ning konverentsi läbiviijatele. Õpilasi juhendas  õpetaja Tiina Parktal.

saurus cms