Loeng tööturu trendidest

24.aprillil kell 17.30 toimus aulas Kaubandus-tööstuskoja haridusnõunik Tiia Randma loeng tööturu trendidest. Publikuks oli hulgaliselt põhikooli lõpetajaid koos lapsevanematega ning klassitäis kümnendikke. Tiia Randma tutvustas Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööjõuvajaduse prognoose aastatel 2007-2014. Südamele pandi, et just tänaste noorte valikud mõjutavad Eesti heaolu lähimal aastakümnel. Lõppkokkuvõttes jäi kõlama, et igal aastal vajab Eesti 14 tuhat uut töötajat ning seda just kõige rohkem toomissektoris oskustööliste ning spetsialistide näol. Niinimetatud pehmete erialade (sotsiaalteadused, juura ning ärijuhtimine) töökohad on täna juba töötajatega üleküllastatud. Negatiivne trend on ka see, et kõrgharidusega inimesed lähevad riigi kulul  õppima kutsekoolidesse, et omandada tööd ja leiba andev eriala. See on kokkuvõtrtes riigile väga kulukas haridustee vorm. Seega on väga tähtis, et pere ning kool aitaksid noorel teha haridusvalikuid, mis vastaksin noore võimetele, huvidele , oskustele ning väärtushinnangutele. Abiks otsustajale www.rajaleidja.ee
saurus cms