Kesklinna koolide ümarlaud

26.novembril 2008 toimus Tallinna Kesklinna Valitsuses keskinna koolide ümarlaud. Jakob Westholmi Gümnaasiumi esindasid ÕOV juhatuse liikmed Kalev Õiger ja Liis-Gretet Arro ning Tallinna Pedagoogilise Seminari üliõpilane Anette Räni.

 

KESKLINNA NOORTE ÜMARLAUD

26. november 2008 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis

Grupitöö teemad:

1)      võimalikud probleemid seoses vaba aja veetmisega ning  kooli, TKV ja KNK vahelise koostööga 2)   mõtete ja ideede pakkumine tulevaste ümarlaua teemade osas ning samuti vaba aja paremaks veetmiseks ja koostöö parandamiseks TKV ja KNK-ga

Grupitöö kokkuvõte:

1) Probleemid

 1. noorte ajapuudus
 2. noorte huvipuudus
 3. meelelahutus ja osavõtt huviringidest on kallis
 4. reklaami tehakse vähe; toimub info hajumine, hilinemine ja info on puudulik
 5. koolid ei luba tundide ajal üritusi korraldada/üritustel osaleda, koolinoored aga ei taha/ei saa peale tunde
 6. huvijuhtide ja noorte mõtteviis on liiga erinev
 7. sportimisvõimaluste vähesus
 8. Kesklinna noortekeskuse kõrvaline/halb asukoht

 2) Ettepanekud, ideed

 

 1. Rohkem reklaami ja informatsiooni ürituste kohta (ka vene keeles)
 2. Infovõrgustiku loomine -

·                   veebileht, kuhu saaks infot ja reklaami üles riputada nii Kesklinna koolid,   Tallinna Kesklinna Valitsus (TKV) ja Kesklinna noortekeskus (KNK), samuti oleks seal vajalikud kontaktid

·                   meililist, kuhu kuuluksid Kesklinna koolide õpilasesinduste liikmed, TKV ja KNK esindajad

 1. Rohkem integratsiooni teemalisi üritusi (nii eesti kui vene keelt rääkivatele noortele)
 2. Päevased väljasõidud/ekskursioonid, mille jooksul tehakse koos midagi põnevat
 3. Igas koolis võiks ka oma ümarlaud toimuda
 4. Suurendada koolide omavahelist suhtlemist
 5. Muuta abiturientide balli aega (paljudes koolides oma ball samal ajal)
 6. Sportimisvõimalused soodsamaks!
 7. „Heategu“ jõuluajal (annetuste tegemine jne)
 8. Esinemisvõimalused väljaspool kooli (heal tasemel helitehnika, lava jne – „omaloomingu õhtud“)
 9. Filmiõhtud jms koostööprojektid kinodega ( nt kino „Sõprus“)
 10. Koolide ühised spordipäevad
 11. Noortekeskused silmapaistvamasse kohta,
 12. Noortekeskuses võiksid toimuda tasuta keeleringid, filmiõhtud ja sealvõiks olla ka bassein J
 13. Koostööprojektid koolide ja Kesklinna noortekeskuse vahel
 14. Üritused võiksid toimuda tööpäevadel/ nädalavahetusel (2 eriarvamust)

 

 

 

saurus cms