Comenius projekti ettevalmistav kohtumine Saksamaal Dortmundis

28.11 - 02.12 toimus Dortmundis Comenius projekti "WinDoors to Europe" ettevalmistav kohtumine, kus meie koolist osalesid õpetajad Kersti Uudelt ja Silva Sepp. Võõrustajaks oli Franziskus Grundshule, külalistena osalesid veel esindajad Inglismaalt St Andrew`s ja Okehamptoni Põhikoolist ja Konguta Koolist Eestist. Toimusid projekti ettevalmistavad seminarid ja ümarlauad, panime üles ja esitlesime näitust Eesti ja Tallinna kohta. Powerpoit esitlusega tutvustasime Eesti koolisüsteemi ja Jakob Westholmi Gümnaasiumit. Kohtusime õpilaste, õpetajate, õpilasomavalitsuse liikmete, lastevanemate esinduse, Dortmundi linnapea pr.Jördeni ja linnaosa vanema hr.Dammeriga. Lõpptulemusena valmis kavandatud koostööprojekti plaan kaheks aastaks.

 

   

   

saurus cms