Kooli jõulukontsert Tallinna Jaani kirikus

toimub 19.detsembril kell 12.00. Esinevad kooli muusikakollektiivid. Kavade müügist saadav tulu annetatakse kasside varjupaiga toetuseks.
saurus cms