PISA 2009

14. aprillil kell 8.55 osalevad suurimas rahvusvahelises õpilaste õpitulemuslikkuse uuringus ka 35 Jakob Westholmi Gümnaasiumi õpilast.

PISA uuringu eesmärgiks on paremini mõista meie noori, nende õpimotivatsiooni, saavutusi ja eelistusi õppetegevustes.

Näidisülesannetega saab tutvuda internetis www.ekk.edu.ee

Uuringus osalevad õpilased on saanud testi tutvustava voldiku.

Palume vanemaid kodus vestelda lapsega, millist tööd te teete (amet ja lühike kirjeldus). Seda läheb vaja õpilasküsimustiku täitmisel.

Kõik PISA raames kogutud andmed on rangelt salastatud. Üheski PISA raportis ei avaldata ei isikute ega ka koolide nimesid.

saurus cms