Jakob Westholmi Sihtasutuse loomine

    Kavas on luua Jakob Westholmi Sihtasutus. 14.aprillil toimunud hoolekogu toetusgrupi koosolekul tutvustati kavandatava Jakob Westholmi Sihtasutuse põhikirja projekti. 

    
Projektis on eesmärk sõnastatud järgmiselt - sihtasutuse põhieesmärgiks on täiendavate vahendite kogumine Jakob Westholmi Gümnaasiumile nii humanitaar- kui reaalainete süvaõpetuse taseme säilitamiseks ja parandmiseks kui üldharidusliku õppeprogrammi täiuslikumaks õpilasteni viimiseks ning õppetöövälisteks huvialategvusteks JWG juurde võimaluste loomine (sh eelkool, pikapäevarühm, huvialaringid).

    Koosolekul tehtud ettepanekud lisatakse põhikirja projekti ja täiendatud põhikiri saadatakse hoolekogu ja toetusgrupi liikmetele tutvumiseks. Kõigi huvitatute mõtted ja ettepanekud on oodatud aadressil luise at westholm dot tln dot edu dot ee

saurus cms