Haridusameti tunnustus JWG abiturient Johanna Eenmale

Tallinna päeval, 15. mail 2009 tunnustab Tallinna Haridusamet pidulikul vastuvõtul Õpetajate Majas (Raekoja plats 14) pealinna tegusaimaid õpilasi. Tallinna noore kultuuritegija 2009, Tallinna tegusa õpilase 2009 ja Tallinna tegusa sporditegelase 2009 auhinnad annavad laureaatidele üle abilinnapea Kaia Jäppinen ja haridusameti juhataja Andres Pajula. Sel aastal Kultuuripealinn 2011 ettevalmistuste raames esmakordselt toimunud konkursside eesmärgiks on tegusate koolinoorte tunnustamine ja motiveerimine. Kuna seni on õpilasi tunnustatud peamiselt õpitulemuste ning ainekonkurssidel ning olümpiaadidel saavutatu eest, pidas haridusamet vajalikuks väärtustada ka noore inimese andekust, aktiivset, vastutustundlikku ja loovat ellusuhtumist ning tema positiivset eeskuju eakaaslastele.

Konkursiga Tallinna noor kultuuritegija soovib haridusamet tunnustada pealinna üldhariduskoolide aktiivseid, loomingulisi ja kultuurihuvilisi õpilasi, väärtustada õpilaste loovat tegevust ning tutvustada seda laiemale avalikkusele.

Konkursile esitatud õpilased on saavutanud silmapaistvaid tulemusi oma tegevusala mainekatel (rahvusvahelistel) konkurssidel, osalenud ülelinnaliste kultuuriürituste korraldamisel, annavad välja kooli ajalehte, on loonud videofilme, juhendavad laste/noorte huviringe, osalevad internetiportaalide töös jne jne.

Konkursi Tallinna tegus õpilane kaudu tunnustatakse õpilasi, kes oma tegutsemisega on suureks eeskujuks teistele. Nad on eakaaslastele eestvedajateks, viivad ellu omaalgatuslikke ideid, korraldavad heategevuskampaaniaid, toredaid õpilasüritusi ning on aktiivsed linnakodanikud.

Nominendid on tegevad õpilasomavalitsustes, koolide spordivõistluste ja ürituste korraldajad, kooliraadiote eestvedajad, kooliajalehe toimetajad. Nad esinevad kontsertidel, osalevad aktiivselt huviringide töös ja teadmiste võistlustel, tegelevad heategevusega jpm. Teiste hulgas on esitatud Minu Eesti mõttetalgute algatajana tuntuks saanud Mia Maria Rohumaa, kes oli Vanalinna Hariduskolleegiumi mõttekoja Seitsmeks koju eestvedaja.

Konkursiga Tallinna tegus sporditegelane väärtustatakse aktiivseid spordivaldkonna ja tervislike eluviiside propageerijaid ning koolide sporditegevuse hoogustajaid ja tutvustatakse neid laiemale avalikkusele.

Kandidaadid on muuhulgas esindanud kooli spordivõistlustel ning saavutanud häid tulemusi, tegelevad nooremate treenimisega ning innustavad eakaaslasi spordiga tegelema.

Kandidaate sai esitada haridusasutuse juhtkond, õpilasomavalitsus ja hoolekogu, samuti õpetajad,
kaasõpilased ja lapsevanemad. Otsuse tunnustuse omistamiseks tegi Tallinna Haridusameti poolt moodustatud žürii.

Auhinnakarikad on loodud haridusameti eritellimusel Eesti noorte keraamikute poolt.


Tunnustatud õpilased

Meelis Kond
Hariduskorralduse teenistuse direktor
Tallinna Haridusamet

 

saurus cms