Eripreemia abiturient Juhani Särglepale

Finantsinspektsiooni ja Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud lühifilmikonkursi "Mina ja raha" võitjad on selgunud.
Eripreemia tervikliku dramaturgia eest sai
Juhani Särglep Jakob Westholmi Gümnaasiumi 12.b klassist lühifilmiga „Raha ja teadmatus”.
Filme saab vaadata:
http://joonistaja.eenet.ee/konkurss/2009_video_voidutood.html
saurus cms