Ajalugu

1898 alustas Wittenhofi uulitsas (Endla 29) Juhan Umblia juhatusel tegevust Tallinna Väikelastehoiu Seltsi kool vaesemate eesti soost agulipoiste harimiseks.

1903 tuli õpetajaks noor aateline virulane Jakob Westholm.

1905 sai kooli juhatajaks Jakob Westholm, kes seadis eesmärgiks muuta kool parimaks Tallinnas. “Ainult kõige parem on piisavalt hea minu poistele!”

12. veebruar 1907 anti Jakob Westholmile tsaarivõimudelt luba asutada III järgu erakool.

1913 valmis üle 30 000 kuldrubla maksma läinud koolimaja Kordese uulitsas (praegune Kevade 4).

1915 oli õpetuse tase tõusnud nii kõrgeks, et kool ülendati “Jakob Westholmi Erameesgümnaasiumiks”.

1917 kehtestas Jakob Westholm kooli õppekeeleks eesti keele.

1919 võitles Eesti Vabadussõjas 60 Westu poissi, kellest sõjas langesid Richard Ende ja Johannes Kokla.

1920 muudeti kool võimude survel Jakob Westholmi Poeglaste Erareaalgümnaasiumiks. Vormimütsiks sai must tekkel violetse randipaelaga.

1923 täitus Jakob Westholmi tahtmine - kool muudeti Jakob Westholmi Poeglaste Õigustega Erahumanitaargümnaasiumiks. Vormimütsiks sai musta randiga kirsipunane tekkel, märgiks kuldne tammetõru, mis hiljem paigutati kolmnurga sisse.

1927 asutati Westholmi Gümnaasiumi vilistlaskogu.

1928 valmis kooli kunagise õpetaja Kristjan Raua ja vilistlase Paul Luhteina kavandi põhjal Westholmi Gümnaasiumi sini-kirsipunane-kuldne lipp. Deviisiks võeti “per aspera ad astra” (ld k - läbi raskuste tähtede poole)

10. märtsil 1935 suri Jakob Westholm.

1937 ilmus raamat "Jakob Westholm ja tema kool".

1940 valmis Baltikumi moodsaim, 450 000 krooni maksnud koolimaja aadressil Kevade 8.
17. augustil lõpetas nõukogude okupatsioon Westholmi Gümnaasiumi tegevuse. Westukad alates VII klassist liideti Prantsuse Lütseumi eakaaslastega Tallinna 7. Keskkooliks. Noorematel poistel võimaldati õppida Tallinna linna 8. Algkoolis, mis paigutati äsjavalminud koolimajja.

1. märts 1941 poolitati 1200 õpilasega 8. Algkool, mille tulemusena sündis Tallinna 22. Algkool.
28. augustil viisid Westu poisid, vennad Fred ja Sven Ise ning Harri Parsman Pika Hermanni torni sini-must-valge lipu, mis sai seal lehvida ainult ühe päeva.
30. detsembril muudeti 7. Keskkool Jakob Westholmi nimeliseks Gümnaasiumiks asukohaga Hariduse 3.

1941 JWG vanasse majasse Kevade 4 jäid sügisest poistekooli algklassid ja kool sai nimeks Tallinna 22 Algkool.

1942 paigutasid saksa okupatsioonivõimud Kevade 8 koolimajja sõjaväehaigla.

1944 sai nõukogude okupatsioonivõimude tahtel Jakob Westholmi nimelisest Gümnaasiumist taas 7. Keskkool.

1946 aastal anti Tallinna 22. Algkoolile   nimeks Tallinna 22. Keskkool ja kool kolis JWG uude majasse Kevade 8. Kool jätkas poistekoolina.

1954 kevadel lõpetas JWG (Tallinna 22. Keskkool) viimane poistekooli lend. Sügisel muudeti poistekool segakooliks ja 1955 kevadel lõpetas veel üks poiste klass.

1964 loodi esimene muusika süvaõppeklass Nõukogude Liidus, mis töötas Zoltan Kodaly metoodika alusel.

1989 sai 22. Keskkool nimeks Jakob Westholmi Keskkool.

1990 valmis vilistlaste algatusel Westholmi Gümnaasiumi ajaloolise lipu koopia, mis kingiti koolile ja õnnistati 25. mail Kaarli kirikus.

1992 ilmus Torontos raamat "Per aspera ad astra II. Jakob Westholm ja tema kool".

1993 taastasid endised westholmlased Westholmi Gümnaasiumi vilistlaskogu.

1996 nimetati kool Jakob Westholmi Gümnaasiumiks.

1997 pandi alus inglise keele süvaõppele.

1998 kirjutasid vilistlased Roman Toi ja Jaan Kross koolile hümni "Üks kool". Estonia Kontserdisaalis tähistati suurejooneliselt kooli 100. aastapäeva. Ilmus kooli kogumik "Jakob Westholmi Gümnaasium 100".

1999 ilmus kodu- ja väliseestlastest vilistlaste koostööna raamat "Per aspera ad astra III. Jakob Westholm ja tema kool".

2003 tähistati Estonia Kontserdisaalis kooli 105. aastapäeva. Ilmus kooli kogumik "Jakob Westholmi Gümnaasium 105".

2004 asusid algklassid aadressile Luise 38.

2004-2006 renoveeriti Kevade 8 koolihoone.

2008 alustas Ic- majandusõppe suund

2008 tähistati Estonia Kontserdisaalis kooli 110.aastapäeva. Ilmus kogumik "Jakob Westholmi Gümnaasium 110".

2009 asutati Jakob Westholmi Sihtasutus.

2011 alustas gümnaasiumiastme kolmanda õppesuunana Riigikaitse.

 

saurus cms