Jakob Westholmi Gümnaasiumi I ja X klassidesse õpilaste vastuvõtmise kord 2010. aastal

Jakob Westholmi Gümnaasiumi I ja X klassidesse  õpilaste vastuvõtmise korda 2010. aastal saab lugeda SIIT


Uute õpilaste vastuvõtuks tuleb vajalikud dokumendid esitada isiklikult kooli kantseleisse aadressil Tallinn, Kevade 8. Kantselei on avatud tööpäevadel kella 9.00 - 16.00, alates 5. juulist kuni 21. augustini kella 10.00 -14.00.

Uued õpilased võetakse kooli õpilaste nimekirja alates 1. septembrist 2010. a. kooli direktori käskkirja alusel, mis antakse välja hiljemalt 10. septembriks.

2. Esimesse klassi vastuvõtt

Kooli teeninduspiirkonnas elavatele õpilaskandidaatidele toimuvad vestlused ja praktilised tööd 19. ja 20. aprillil.

Väljastpoolt teeninduspiirkonda kooli tulla soovivate lastega toimuvad vestlused  ja praktilised tööd 21. ja 22. aprillil.

10. aprilliks moodustab direktor käskkirjaga komisjoni, kelle ülesanne on lastega läbi viia vestlused ja praktilised tööd kooliküpsuse ja lapse lähtetaseme väljaselgitamiseks.

Otsusest lapse vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta teavitatakse lapsevanemat 10 päeva jooksul pärast kooliküpsuse välja selgitamist kirjalikult hiljemalt 6.maiks.

 

3. Kümnendasse klassi vastuvõtmise kord

Uute õpilaste vastuvõtuks moodustab direktor vastuvõtukomisjoni 12. märtsiks. Komisjoni koosseis avalikustataks kooli kodulehel. Komisjon korraldab õpilaskandidaatide testimise, vestlused ja viib läbi konkursi.

Teiste koolide 9. klasside õpilastele tutvustatakse kooli ja viiakse läbi sobivustestid reaal- või humanitaarharusse 24. märtsil  algusega kell 11.00 Tallinn, Kevade 8 (Lisa 3).

Katsetele registreerimine toimub kooli kodulehel alates 1. märtsist 2010.

Testid ja vestlused toimuvad ka Jakob Westholmi Gümnaasiumi 9. klasside õpilastele.

Vastuvõtukomisjon avalikustab kooli kodulehel hiljemalt 12. aprilliks õpilaskandidaadid (koodide alusel), kes kutsutakse vestlusvooru

Õpilasel ja tema vanemal on õigus tutvuda tulemustega alates 12. aprillist 2010.

Kui koolis on 1. juuli seisuga 10. klassides vabu õpilaskohti, võetakse taotlusi 10. klassi astumiseks vastu kuni 20. augustini. Andmed vabade õpilaskohtade olemasolust avaldatakse kooli veebilehel. Otsus õpilaskandidaadiks vastuvõtmise või tagasilükkamise kohta tehakse 26. augustiks.

 
 

 

 

saurus cms