Kümnendatesse klassidesse vastuvõtt

Vestlusele kutsutud kandidaatide koodid asuvad SIIN

Vestlused toimuvad Kevade 8 koolimajas 3. mail algusega kell 14:30.

Kogunemine esimesel korrusel. Kaasa võtta kirjutusvahend ja klassitunnistuse koopia.

Kui oled loobunud kandideerimast Jakob Westholmi Gümnaasiumisse ja vestlusele tulla ei soovi, palume kindlasti teatada meili teel ajavahemikus 18. aprillist ja kestab 21. aprillini.

NB! Õpilased, kes ei leia end vestlustele kutsutute nimekirjast, kuid soovivad kindlasti tulla õppima Jakob Westholmi Gümnaasiumisse, saavad hea lõputunnistuse alusel jätkata kandideerimist.

 

Väljavõte kümnendasse klassi vastuvõtmise korrast

Tervet teksti saad lugeda SIIT

3.11. Kümnendatesse klassidesse kandideerimiseks tuleb esitada kõigil soovijatel 16.- 27. juunini kooli kantseleisse järgmised dokumendid:

1) sisseastuja vanema taotlus;

2) sisseastuja sünnitunnistus ja selle koopia;

3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul ;

4) sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi (lõputunnistuse ja hinnetelehe) ametlikult kinnitatud  ärakiri.

3.12. Vastuvõttu võivad taotleda ka õpilased, kes ei ole osalenud testidel ega vestlusvoorus.

3.14. Kooli direktoriga kooskõlastatult teatab vastuvõtukomisjon otsusest vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta õpilastele ja vanematele kirjalikult hiljemalt 1. juuliks.

3.15 1. juuliks avalikustatakse õpilaskandidaatide koodid klasside kaupa kooli kodulehel.

3.18. Kui õpilaskandidaat loobub kandideerimast, teavitab ta sellest kooli kirjalikult. Selle alusel arvatakse ta õpilaskandidaatide nimekirjast välja.


 

saurus cms