Algklasside inglise keele nädal

Aprillikuu esimesel nädalal kõlas algklasside majas inglise keelt rohkem kui tavaliselt. Imetleda sai noorte kunstnike muinasjuttude reklaamplakateid ja kohtuda võis paljude erinevate muinasjutu tegelastega – toimus muinasjutu-temaatiline inglise keele nädal. Aktiivselt loeti ja tõlgiti kuulsamaid muinasjutte ning ka e-raamatuid, kuulati kuuldemänge, kirjutati lühikokkuvõtteid, etteütlusi ja ümberjutustusi erinevate muinasjuttude kohta. Inglise keele nädala raames said lapsed lugeda ja võrrelda erinevaid muinasjutte nii eesti kui ka inglise keeles. Juba traditsiooniks kujunenud ingliskeelsete raamatute müük kirjastuse Allecto poolt võimaldas paljudel lastel täiendada oma koduseid raamaturiiuleid uute põnevate võõrkeelsete raamatutega. Viidi läbi mitmeid konkursse: keelegrupi parim plakatikunstnik ja ilmekaim näitleja. Igas inglise keelt õppivas klassis lahendati erinevaid eakohaseid muinasjututemaatilisi viktoriine ja ristsõnu. Inglise keele nädala raames sai näha kokku 8 näidendit: The Turnip, The Ugly Duckling, Snow White, Rumpelstilskin, The Stupid Chicken Licken, Cinderella, The Wolf and Seven Little Kids, Little Red Riding Hood. Näidendite etendamine toimus sel aastal teisiti – külastati teiste klasside ja keelegruppide õpilasi ning koguneti ka saalis 2 – 3 grupiga lavastuste nautimiseks. Kokku esineti erinevatele klassidele ja keelegruppidele 55 korda. Etendusi külastasid ka mitmed lapsevanemad, salvestati videoid ja tehti palju fotosid. Tulemus oli suurepärane.

 


 

saurus cms