Üleskutse Jakob Westholmi Gümnaasiumi vilistlastele

Hää westukas !

Kas tead, et tilluke Kevade tänav ja Westu kool on endiselt alles (kuigi linna haridusamet haub koolitagusest detailplaneeringust tüki haukamist, kurjemais plaanides ähvardab põhikooli staatusega) ?

Kas tead, et kümne kuu pärast, 16. veebruaril ootab kool sind "Estonia" kontserdisaali oma 115.-nda aastapäeva kontsert-aktusele ? Jaet pärast seda jätkub pidu vägevalt koolimajas ?

Kas tead, et ilma sinuta on westukate lugu kahvatum, tulevik tumedam, pidu väetim !

Jah, westukail on targem kokku hoida. Just seepärast viska 26.aprillil oma ülitähtsad asjad nurka ja tule 17.30 taas kooli.

Et vilistlastel omavahel (ja ka kooliga) enam pistmist oleks, et ühishuvi väärivad ideed-soovid tegudele pöörata, et vilistlaskogu juhatust noorendada, et kooliloo ärksamad pead westuwebi võrgutada...

Vilkogu juhatus

PS Palun levitage seda teadet kõikidele vilistlastele


 

saurus cms