Jakob Westholmi Sihtasutus korraldab ajalooteemaliste uurimistööde konkursi


Kutsume üles osalema kooli ajalooalasel uurimistööde konkursil! Õpilased võivad välja pakkuda oma teema või valida mõne  lisatud juhendist. Kõik JWG õpetajad on valmis nõu ja jõuga aitama ning juhendama. Korrektselt vormistatud pseudonüümiga varustatud uurimistööd tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks 2012 kooli kantseleisse koos andmetega võistlustöö autori(te) kohta kinnises ümbrikus.

Ajalooteemaliste uurimistööde konkurss toimub järgmistes vanuserühmades:
Põhikool 1-5 klass
             6-9 klass 

Üldteema: Minu pere, kool, kodukant


Gümnaasium 10-12 klass 

Üldteema: Minu kool, kodukoht, riik ja rahvas

Tutvu juhendiga SIIN


 

saurus cms