Külaskäik Ungari sõpruskooli

25.-31. mail viibisid JWG 35 õpilast ja 4 õpetajat külas Ungaris Kaposvari linnas Toldi gümnaasiumil. Õpilased tutvusid kohaliku elu ja kultuuriga.

Ühel koolipäeval külastati erinevaid tunde --- matemaatikat, inglise keelt, muusikaõpetust, draamaõpetust ning tantsutundi. Ka Eesti õpilased said tundides  aktiivselt osaleda, oma teadmisi ning oskusi näidata. Tähelepanu väärib noorte suur huvi üksteisega suhelda ning kogemusi vahetada, sest mõlemal koolil on pikaajalised muusika süvaõppe traditsioonid.

Õpetajate koostööseminaril arutleti Eesti ja Ungari hariduselu aktuaalsetel teemadel ning sõlmiti kokkuleppeid edasiseks koostööks.

Järgmine kohtumine leiab aset 2013. aasta veebruarikuus, mil meie kool tähistab 115.aastapäeva.


 

saurus cms