Üleriigiline Koolimuusikapäev 2012

16. novembril võõrustas Jakob Westholmi Gümnaasium koos Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Eesti Muusikaõpetajate Liiduga  eesti muusikaõpetajaid, dirigente, ajakirjanikke ning EMTA koolimuusikainstituudi üliõpilasi.

Muusikaõpetaja Kaja Kaus andis lahtise rütmikatunni 4.b klassiga aulas, Grete Koik muusikatunni 7.b klassiga ning Siiri Veskimäe näitas oma muusikatundi 5.b klassiga. Arvutiklassis toimus huvilistele ümarlaud muusika süvaõpetuse olukorrast vabariigis, kus teemat arendasid Alla Eenma (JWG) ning Eerik Jõks (EMTA).

Peale vaheaega kuulati Raasiku ja Alavere Põhikoolide muusikaõpetaja Heli Karu ettekannet "Koorilaulu ja laulupidude tähendus Eesti väikekoolides kaasva hariduse kontsekstis" ning emeriitprofessor Ene Üleoja mõtteid kommunikatsioonist kooritöös ja klassiruumis . Päev kulmineerus EMTA üliõpilaste poolt esitatud lõikudega Ene Üleoja raamatust ning Haridusministeeriumi teenetemärgi üleandmisega Ene Üleojale.

Koolimuusikapäeva muusikalised etteasted olid Jakob Westholmi SA Koolituskeskuse tütarlasteansamblilt ( juhendaja Kaja Kaus) ning gümnasistide neidude- ning segaansamblilt ( juhendaja Grete Koik) . Päeva lõpetas abiturient Liisa Hõbe muusikaline omalooming ning aktiivne mõtetevahetus sundimatus kohvilauas. Päeva moderaator oli koolimuusika instituudi juhataja Kristi Kiilu.

   


 

saurus cms