Tulekul vilistlaskogu aastakoosolek

Hea vilistlane!

Sel kevadel tähistas Jakob Westholmi Gümnaasium oma 115. aastapäeva. Koolil oli suur heameel näha, et paljud vilistlased leidsid võimaluse kooliga seda pidupäeva jagada ning osalesid tähtpäevaga seotud sündmustel. Aitäh veelkord kõikidele, kes kooli sel puhul meeles pidasid!

JWG vilistlaskogu kaudu on kõikidel vilistlastel võimalus osaleda kooli lõpetanute omavahelises suhtluses ning panustada tänase koolielu arendamisse. Vilistlaskogu juhatuse eestvedamisel on uuendamisele minemas vilistlaskogu põhikiri, mis kirjeldab selle tegevuste eesmärke ja võimalusi nende elluviimiseks. Olete väga oodatud selles arutelus osalema, et kaasa mõelda ja sõnastada omapoolsed ootused, mis Teie jaoks vilistlaskonda kuulumisega seonduvad.

Vilistlaskogu tegevus tõukub arusaamast, et vilistlaste koostöösse panustamine loob uusi võimalusi ja väärtusi nii vilistlaskonnale kui ka koolile. Lisaks võimalusele hoida ühendust kunagiste õpingukaaslastega on olulisel kohal arutelud, mille kaudu kooli arenguga kaasa mõelda ning seeläbi olla osaline hariduselu tuleviku kujundamises.

Vilistlaskogu tulevikuplaanidesse mahuvad muuhulgas paar korda aastas toimuvad kohtumisõhtud, mille käigus on võimalik osa saada tänase koolielu muljetest ning koos kvaliteetselt aega veeta. Lisaks kuulub tegevuste hulka kooli traditsioonide edasikandmine, erinevate sündmuste korraldamises osalemine ja kooli tegevuste toetamine.

Kutsume Teid  16. mail kell 17.30 Kevade tn koolimajja, et seda vilistlaskogu aastakoosolekul üheskoos arutada. Olete teretulnud! Võimalusel andke palun oma osalemisest teada aadressil vilistlaskogu@westholm.ee.

JWG vilistlaskogu jaoks on oluline iga lõpetanu osavõtt, sest mida rohkem vilistlasi leiab võimaluse neis tegevustes osaleda, seda enam on meil ühist tarkust ja kogemust, mida jagada. Küsimuste korral võtke palun ühendust eelpool toodud aadressil või telefonil 50 47 444 Leho Siimsen.


Lugupidamisega

JWG vilistlaskogu juhatus
 


 

saurus cms