In memoriam Ivar Vilde

 …Kord veel tahaksin tagasi…

Ära lõigat on tee.

                                  (M.Under)

 

 

 

1. mail 2013 suri Jakob Westholmi Gümnaasiumi vilistlane

 

IVAR VILDE

(1936 – 2013)

Jääme Ivar Vildet meenutama kui kauaaegset Jakob Westholmi Gümnaasiumi vilistlaskogu juhatuse liiget, tulihingelist ja spordilembelist westholmlast, kes alati oli kohal oma nõu ja jõuga, et teoks saaks ajalookonverents või vilistlaskogu kirjandivõistlus.

Ivar Vilde tegi kõik selleks, et säilitada Westholmi kooli vaimu ja vaimsust.

 

Meedias:

http://www.maaleht.ee/news/uudised/elu/minu-vanaisa-ja-eduard-vilde-isa-olid-vennad.d?id=29066953

http://www.spordiinfo.ee/esbl/biograafia/Ivar_Vilde


 

saurus cms