Palume toetada algklasside maja siseõue korrastamist

Head lapsevanemad ja vilistlased
Jakob Westholmi Gümnaasiumi hoolekogu ja lapsevanemate ühise töö tulemusena on saadud ametlik kooskõlastus ja kirjalikud load Luise tänav 38 koolimaja sisehoovi korrastamiseks.
Eesmärgiks on taastada Luise koolimaja hoovi haljastus, luues ohutu õueala, mida saaksid õpilased kasutada kehalise kasvatuse tundides, vahetundides, vaba aja veetmisel pikapäevarühmas ja õuesõppeks. Korrastustööde tulemusena paraneb kooliümbruse esteetiline väljanägemine.
Kavandavate tööde loetelu on järgmine:
• endise kütusemahuti jäänuste likvideerimine;
• mahutiga külgneva teenindusraja osa tasandamine (hinnanguline pindala 115 m2);
• krundi seni haljastamata osa suurusega ca. 1200 m2 tasandamine ja katmine muru külvamiseks sobiva pinnasega;
• muru külvamine, milles saavad kõik soovijad lahkesti kaasa lüüa.
Hinnanguline tööde maksumus on kokku umbes 2400 eurot, sellele lisandub käibemaks 20 %. Tööde teostamiseks kulub umbes 130 m3 mulda (5.2 eurot m3 + transport), vajalik on ka kopp-ekskavaatori kasutamine 3 päeval koos juhiga (900-1000 eurot). Lisaks on vajalik soetada muruseemet (120 eurot) ning rentida muid töövahendeid nagu ketaslõikur, mururull jne (150 eurot).
Eelpool toodud tööde teostamiseks on vaja rahalisi vahendeid. Seetõttu pöördumegi Teie poole, head lapsevanemad ja vilistlased, abipalvega toetada algklasside maja õueala korrastamist sihtotstarbelise annetusega Jakob Westholmi Sihtasutuse arvele SEB pangas EE301010220102159014. Annetust tehes palume märkida selgitusse Luise 38 hoovi korrastamine.
Eelpool toodud tööde maksumus on hinnanguline. Jakob Westholmi Gümnaasium on kõnesolevas tegevuses isemajandav ja seeläbi suuresti sõltuv toetajatest. Ettevõtmiste elluviimiseks vajame abi, sest töödega alustamine sõltub rahaliste vahendite olemasolust.
Samuti palume abi ka eelpool toodud ehitusmaterjalide, –vahendite ja -teenuste soetamisel soodsama hinnaga.
Kõik ettepanekud, soovitused ja küsimused käesoleva pöördumise asjus on teretulnud kooli hoolekogu esimehele Vello Viilopile (vello@evgprint.eu, 50 10 961) või õppealajuhatajale Kersti Uudeltile (luise@westholm.tln.edu.ee, 6 612 040).

Vello Viilop
hoolekogu esimees
 


 

saurus cms