Muusikaolümpiaadi piirkonnavoor

 20. veebruaril toimus Gustav Adolfi Gümnaasiumis muusikaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor. Jakob Westholmi Gümnaasiumi esindas gümnaasiumi vanuserühmas Katriin Eikin Sein 10.b klassist, kes saavutas tubli 7. koha. Olümpiaadil osalemiseks tuli läbida muusikalisteoreetiline osa(kirjalik ja suuline), omaloomingu ja eesti helilooja laulu esitamine ning eelnevalt ettevalmistatud kontserdi-või muusikalavastuse arvustus. Katriin Eikinit juhendas õpetaja Grete Koik.


 

saurus cms