Üleriigiline ühiskonnaõpetuse olümpiaad

25. märtsil toimus Tartus V üleriigiline ühiskonnaõpetuse olümpiaad. Olümpiaad toimub üle aasta (vaheldumisi ajaloo olümpiaadiga), seda korraldab Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts. Õpilased osalevad kahes vanuserühmas: põhikool ja gümnaasium. Eelvoor on elektrooniline, lõppvooru kutsutakse kummastki vanuserühmast 30 paremat. Meie kooli 9.c klassi õpilane Mihkel Teinemaa (õp Aksella Piiliste) saavutas 22.-23. koha. Palju õnne!

Olümpiaadi kodulehekülg


 

 

saurus cms