Üleeuroopaline programmeerimisnädal Code Week algklassides

Üleeuroopalise programmeerimisnädala Code Week raames toimusid algklassides programmeerimise tunnid 12.-16.oktoobril. Aitäh haridustehnoloog Aet Miklile, infojuht Katrin Rannastele ja tublidele klassiõpetajatele.

 


 

saurus cms