Küberturvalisuse töötoad

Küberturvalisus on Euroopa DIGCOMP-raamistiku põhjal koostatud "Õppija digipädevusmudeli" üks viiest pädevusvaldkonnast. Oleme otsustanud teha algust selleteemalise põhjaliku selgitustööga kõigis kooliastmetes. Koolitaja on Diana Poudel. Koolituste eest tasub Jakob Westholmi Sihtasutus. Küberturvalisuse töötoad algklassidele toimusid 1., 6., 7., 8. ja 13.novembril.

   


 

 

saurus cms